İki Tarih Arasındaki Farkı ve Gün Sayısını Hesaplama

Yaşınızı gün, ay ve yıl olarak hesaplamak, hizmet süresi hesaplamak veya belirli bir tarihe kaç gün, hafta, ay ve yıl kaldığını bulmak için burayı kullanabilirsiniz. Tarih sırasının önemi yoktur.

Yeni Özellikler: Metin kutusu girişi ve takvim eklendi. Metin kutusu kullanarak giriş yaptığınızda tarih ayracı olarak bölü, nokta, boşluk veya virgülden dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca kısa giriş yapabilirsiniz. Örneğin 1.2.17 girdiğinizde 01.02.2017, 1.2.13 girdiğinizde 01.02.2013, 1.2.03 girdiğinizde 01.02.2003, 1.1.97 girdiğinizde 01.01.1997, bu yılın 2017 olduğunu varsayarsak 1.1 şeklinde girdiğinizde 01.01.2017 olarak kabul edilecektir.

Tarih Farkı Hesaplama
Bugün
Bugün

Takvim türleri nelerdir?

Takvimler genelde 2 türe ayrılır. Bunlar bizim şu anda kullandığımız miladi takvim gibi güneş takvimleri, yani güneşin bir günlük devrini esas alarak hesaplama yapan takvimler ve kameri / ay takvimleridir. Ay takvimleri ayın döngüsünü esas alarak hesaplama yaparlar. Bunların dışında hem ay, hem de güneş döngüsünü dikkate alan ay-gün takvimleri (Lunisolar), aritmetik ve astronamik takvimler ve tamamlanmış ve tamamlanmamış takvim türleri vardır.

Tarih farkı hesaplamanın pratik yolu

İki tarih arasındaki farkı hesaplamanın bilgisayar kullanmadan pratik bir yolu şöyledir.

İki tarihi büyük olan üste, küçük olan alta gelecek şekilde yazın. Örneğin;

    05.10.2014
    11.09.1993
  -
  ---------------
  
Soldan itibaren işleme başlayın. Örneğimizde ilk önce 5'den 11'i çıkaracağız. 5'den 11 çıkmayacağı için ay bölümünden bir ayı sola kaydırıyoruz. Böylece 5, 35 oluyor (1 ayın 30 gününü ekliyoruz). 35 - 11 = 24 eder.

Daha sonra ay bölümüne geçiyoruz. 10 olan ay değerinden bir ayı alıp güne eklediğimizden ay bölümünde 9 ay kaldı. Buradan 9 - 9 = 0 ay buluruz.

Son olarak da yılları birbirinden çıkarırız. 2014 - 1993 = 21 bulunur. Tarihler arasındaki fark 21 yıl, 0 ay 24 gündür.

Yani yukarıdaki işlemin sonucu şöyle olur.

    05.10.2014
    11.09.1993
  -
  ---------------
    24.00.0021
  

Eğer üstteki ay alttakinden büyük olursa bu kez sağdaki yıldan 1 yılı yani 12 ayı ayın üstüne ekleriz. Örneğin üstteki ay 7, alttaki 9 ise. Yıldan aldığımız 12 ayı 7'nin üstüne ekleriz. Böylece üstteki ay 12 + 7 = 19 olur. Daha sonra 19'dan 9'u çıkarır ve ay farkı olarak 10'u buluruz. Tabi dolayısıyla üstteki yıl bir azalmış olur.

Örnek:

    17.07.2014
    11.09.1993
  -
  ---------------
    06.10.0020
  
Sonuç 20 yıl, 10 ay, 6 gün.

mehmet taş
29.11.2018 17.00

örnek çok güzel olmuş teşşekkürler.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.